top of page

UPf

Hvad er UPF?

UPF står for Uddannelses Politisk Forum. 


UPF består af studerende, der sidder i undervisningsudvalg, studienævn og institutråd.
Som medlem af UPF diskuteres kvaliteten af kurser, evaluering og sammensætning af disse samt hvilke kurser der skal/ikke skal tilbydes FN's uddannelser. Alle, uanset om man er ny studerende eller snart skal dimittere, kan være en del af UPF. Det er her DU får chancen for at blive hørt!

I nedenstående link kan du se en oversigt over studienævnene (student councils) og undervisningsvalgene (educational committees). Her kan du se hvilke repræsentanter der sidder hvor og hvordan man kan komme i kontakt med dem. 

https://science.ku.dk/fakultetet/organisation/raad-udvalg-og-naevn/studienaevn/

Hvad er et studienævn?

Grundlæggende beskæftiger studienævnene sig med dispensationsansøgninger, merit og studieordningerne for de enkelte uddannelser. Du kan skrive til en repræsentant fra et studienævn, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, der vedrører dette. Du kan også melde dig ind i et studienævn, hvis du har et ønske om at få større medbestemmelse. Dette kan gøres til FN's næste generalforsamling, men kræver et FN-medlemskab.

Hvad er et undervisningsudvalg?

Hvert institut har et undervisningsudvalg, der primært arbejder med kursusevalueringerne for de kurserne, der bliver udbudt på instituttet. Du kan skrive til en repræsentant i et undervisningsudvalg, hvis du har særlige kommentarer/kritikpunkter til kurser, du har haft på det institut, som undervisningsudvalget er tilknyttet. Desuden kan du melde dig ind i et af undervisningsudvalgene nævnt nedenfor til næste generalforsamling, hvis du er medlem af FN.

UPF Forkortelser

Institutter:

IFRO: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

IGN: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

PLEN: Institut for Plante- og Miljøvidenskab

IVH: Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Uddannelser:

NR: Naturressourcer

MØF: Miljø- og fødevareøkonomi

HV: Husdyrvidenskab

AS: Animal Science

AD: Agricultural Development

bottom of page