top of page

Hvad er FN?

Hvem er vi?

 

Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) er en organisation drevet udelukkende af de studerende på frivillig basis. FN styres af bestyrelsen, som består af 13 medlemmer valgt ind på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer studerer en af FN’s uddannelser. Mere info om bestyrelsen kan findes under fanen “FN’s Bestyrelse”.

FN  repræsenterer hele tre bachelor- og 10 kandidatuddannelser, som vi er meget stolte af og støtter op om. Det uddannelserne har tilfælles er, at de alle opererer indenfor hvad der kaldes de biologiske og samfundsøkonomiske områder.

At uddannelserne repræsenteres af FN betyder, at det er FN der koordinerer og varetager de studerendes interesser mht. udvikling og kvalitetssikring af disse uddannelser. Herunder at sørge for at alle uddannelsernes kurser er relevante og er af god kvalitet. Hvordan denne kvalitet sikres kan læses inde under “Politisk”.

Derudover skaber FN også rammerne for et stærkt fagligt og socialt studiemiljø, dvs. vi også går ind for, at de studerende skal have et godt og solidt socialt netværk, når de studerer. Mere om det sociale kan læses under “Socialt”. 

 
De uddannelser FN repræsenterer, er:
Bacheloruddannelser (BSc)

Kandidatuddannelser (MSc)
Vores forening arbejder for
  • At skabe nogle trygge rammer for studiestarten

  • At udvikle og kvalitetssikre vore uddannelser og kurser

  • At skabe et stærkt fagligt og socialt studiemiljø

  • At skabe opmærksomhed om vores fagområder

  • At Københavns Universitet skal blive en grøn dynamo i samfundet

bottom of page