Hvad er FN?

Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) er en organisation drevet udelukkende af de studerende på frivillig basis. FN styres af Bestyrelsen, som pt. består af 11 medlemmer, hvor alle medlemmer studerer en af FN’s uddannelser. Mere info om Bestyrelsen kan findes under fanen “FN’s Bestyrelse”.

FN  repræsenterer hele tre bachelor- og 11 kandidatuddannelser, som vi er meget stolte af og støtter op om. Det uddannelserne har tilfælles er, at de alle opererer indenfor hvad der kaldes de biologiske og samfundsøkonomiske områder.

At uddannelserne repræsenteres af FN betyder, at det er FN der koordinerer og varetager de studerendes interesser mht. udvikling og kvalitetssikring af disse uddannelser. Herunder at sørge for at alle uddannelsens kurser er relevante og er af god kvalitet. Hvordan denne kvalitet sikres kan læses inde under “Politisk”.

Derudover skaber FN også rammerne for et stærkt fagligt og socialt studiemiljø, dvs. vi også går ind for, at de studerende skal have et godt og solidt socialt netværk, når de studerer. Mere om det sociale kan læses under “Socialt”. 

 
De uddannelser FN repræsenterer, er:
Bacheloruddannelser (BSc)

Kandidatuddannelser (MSc)
Vores forening arbejder for
 • At skabe nogle trygge rammer for studiestarten

 • At udvikle og kvalitetssikre vore uddannelser og kurser

 • At skabe et stærkt fagligt og socialt studiemiljø

 • At skabe opmærksomhed om vores fagområder

 • At Københavns Universitet skal blive en grøn dynamo i samfundet

————————————–————————————IN ENGLISH———————–—————————————————

The Union of Natural Ressource Students (FN) is a organization that is driven by students on a voluntary basis. FN represent three bachelor and eleven master degrees that operate within what is called the biological and socioeconomic areas.

When represented by FN it means that FN coordinate and handle the interests of the students with respect to development and quality assurance of these educational programs and all the relevant courses (more about this is available in the tab “Politisk”). In addition to this, FN creates the framework for a strong academic and social study environment within the respective academic disciplines (more about this is available in the tab “Socialt”).

FN’s educational programs are
Bachelor degrees (BSc)

Master degrees(MSc)

Our union stands for
 • To create a safe social environment for the new students

 • Develop and assure quality our educational programs and courses

 • Create a strong academic and social study environment

 • Create awareness of our subject areas

 • That University of Copenhagen is to be a green dynamo in society

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
Foreningen af
Naturressource
studerende

E-mail

naturstud@gmail.com


Foreningen af Naturressourcestuderende

Dyrlægevej 9

1870 Frederiksberg C

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon

Sidst redigeret 11.10.2018

@2017 Foreningen af Naturressourcestuderende

fn_logo_text.png