top of page
Velkommen til FN's Bestyrelse 22/23


 

Her kan du læse om bestyrelsens medlemmer, og hvad deres rolle er på de forskellige poster.

Thams.jpg

Forperson / Chairperson

Amalie Thams
E-mail:
sdk684@alumni.ku.dk

Forpersonens fornemmeste opgave i FN’s bestyrelse er at have det overordnede overblik og repræsentere  FN udadtil og sørge for den daglige drift af foreningen. Som forperson har man blandt andet tæt kontakt til DM og de andre faglige foreningers forpersoner, således at de  studerendes interesser sikres bedst muligt.

Næstforperson / Vice Chairperson

Maria Angeliki Ribberholt Katsimigas
E-mail: cbk619@alumni.ku.dk​

Som næstforperson i FNs bestyrelse er den primære opgave at agere stedfortræder for forpersonen, såfremt denne ikke har mulighed for at møde op. Derudover er det næstforpersonens opgave at agere sekretær i FNs bestyrelse og dermed tage referater til bestyrelsesmøderne og lægge dem op på hjemmesiden. Samt står næstforpersonen for det administrative ift. uddeligering af rejselegater, derunder kontakt til ansøgerne og fremlæggelse for bestyrelsen. Derudover kan man også hjælpe de andre bestyrelsesmedlemmer med forskellige opgaver, hvis man har tid og lyst.

Kat.jpg
tod.jpg

Kasserer / Treasurer

Anton Brøndby Tiedt
E-mail: zwj378@alumni.ku.dk

Som kasserer i FNs bestyrelse er den primære opgave, at holde styr på FNs økonomi. Man skal løbende holde øje med indtægter og udgifter. Derudover har kasseren til opgave at sikre en forrentning af foreningens egenkapital. Kasseren skal til generalforsamlingen fremlægge årsregnskabet for det foregående regnskabsår samt et budget for det kommende regnskabsår.

SUNDråds Repræsentant / HEALTH council Representative


E-mail: 

Som SUNDrådsrepræsentant repræsenterer man FN i SUNDrådets hovedbestyrelse. Sammen med medlemmer fra alle andre fagråd/faglige foreninger på SUND arbejdes der overordnet for et forbedret studie- og undervisningsmiljø. Det er gennem de faglige foreninger/ fagråd, at hovedbestyrelsen bliver gjort opmærksomme på de problemer, som FN’s medlemmer har. Som medlem af SUNDrådets forretningsudvalg repræsenterer man de studerende Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forretningsudvalget er ledelsens kanal til de faglige foreninger/fagråd/de studerende – men også de studerendes kanal til ledelsen.

Samtidig er det en væsentlig del, at SUNDrådet har kontakt til Studenterrådet og Akademisk Råd, for at skabe et bredt og fyldestgørende overblik for de studerende over, hvad der foregår i den studenterpolitiske debat.

Billede-på-vej.jpeg
Nethe.jpg

Interessegruppekontakt / Interest Group Contact

Nethe Bjerregaard Pedersen
E-mail: bzm756@alumni.ku.dk

Som interessegruppekontakt, er man kontaktledet mellem bestyrelsen og interessegrupperne. Den primære opgave, er at modtage ansøgninger om økonomisk støtte, fremlægge dem for bestyrelsen til møderne, og svare ansøgerne tilbage efter behandling af ansøgningen. I samarbejde med FNIS-formanden, arrangerer man desuden interesseløbet for de nye studerende, der typisk ligger den fjerde fredag efter studiestart.

Tutorkontakter / Freshmen Contacts

Otto Lind Olsen (øverst)

E-mail: vpn956@alumni.ku.dk

Johanne Amanda Andersen (nederst)
E-mail: vtl759@alumni.ku.dk

 

Som Tutorkontakt har man til opgave at sikre, at de nye studerende får den bedst mulige start på studielivet, ved at planlægge et introduktionsforløb og afholde hytteture i slutningen af august. I fællesskab med Foreningen af Biologi-Bioteknologi's tutorkontakt har man ansvaret for at sætte rusvejleder-holdene, booke hytter og holde styr på den overordnede økonomi omkring hytteturerne. 
Det er også tutorkontakterne der er kontakten mellem tutorerne, de nye studerene og institutterne PLEN og IFRO.

Otto.jpg
Johanne.jpg
Camilla.jpg

SCIENCEråds Repræsentant / SCIENCE council Representative

Camilla Krusegaard Nielsen
E-mail: ntp236@alumni.ku.dk

Som SCIENCErådsrepræsentant repræsenterer man FN i SCIENCErådets hovedbestyrelse. Sammen med medlemmer fra alle andre fagråd/faglige foreninger på SCIENCE arbejdes der overordnet for et forbedret studie- og undervisningsmiljø. Det er gennem de faglige foreninger/ fagråd, at hovedbestyrelsen bliver gjort opmærksomme på de problemer, som FN’s medlemmer har. Som medlem af SCIENCErådets forretningsudvalg repræsenterer man de studerende på fakultetsniveau. Forretningsudvalget er ledelsens kanal til de faglige foreninger/fagråd/de studerende – men også de studerendes kanal til ledelsen.

Samtidig er det en væsentlig del, at SCIENCErådet har kontakt til Studenterrådet og Akademisk Råd, for at skabe et bredt og fyldestgørende overblik for de studerende over, hvad der foregår i den studenterpolitiske debat.

Campusudvalgsrepræsentant / Campus Committee Representative

Maria Tambour Mortensen
E-mail: nkt636@alumni.ku.dk

Campusudvalgets primære opgave er at arbejde for et godt studiemiljø på Frederiksberg Campus. Dette gøres gennem et tæt samarbejde med de faglige foreninger samt en fælles kontakt med alle de tværfaglige foreninger. Campusudvalget oprettede facebooksiden Frederiksberg Campus for at give de studerende et forum for kommunikation. Ligeledes varetage vi i Campusudvalget kommunikationen mellem de studerende til Academic books, kantinen og andre instanser på campus. Idet vores formål er et godt fælles studiemiljø, er vi altid meget interesseret i at høre fra studerende der har forslag og gode ideer. Kontakt os endelig!

Tambour.jpg
Signe_edited.jpg

UPF Forperson / Chairperson of UPF

Signe Berner

E-mail: fmv923@alumni.ku.dk

UPF er UddannelsesPoltisk Forum, som består af de studerende, der sidder i undervisningsudvalg, studienævn og institutråd. De koordinerer FN’s uddannelsespolitiske indsats og mødes en gang pr. blok. Formanden for UPF sidder i bestyrelsen og sørger for arbejdet i UPF tages videre.

Arrangementskoordinator FNIS Forperson / Chairperson of FNIS

Anton seidler Jørgensen

E-mail: zsq121@alumni.ku.dk

Den vigtigste opgave som arrangementskoordinator er at skabe faglige og sociale arrangementer for alle studieretningerne under FN. På den måde kan de studerende møde hinanden på tværs af årgange og studieretninger til faglige, sociale og hyggelige arrangementer.

Læs mere om hvad FNIS er og hvordan du kan blive medlem her.

Anton.jpg
Julia.jpg

PR/Web Koordinator / PR/Web Coordinator

Julia Røssel Kampmann
E-mail: wqm263@alumni.ku.dk

Som PR-koordinator i FN sørger man for, at videreformidle hvad der sker i foreningen til medlemmerne. Det kan være alt fra Åbent Kontor, til faglige eller sociale arrangementer. Dette sker på Facebook, nyhedsbrevet og her på hjemmesiden. PR-koordinatoren udvikler og præger ligeledes FN’s ansigt udadtil gennem hjemme- og Facebooksiden. Vi er også på andre SoMe's som Instagram og LinkedIn.

Tjek vores SoMe side ud her.

Menigt Medlem / Ordinary Member

Chloé Wijgergangs

E-mail: wnd751@alumni.ku.dk

Som menigt medlem af FN’s bestyrelse hjælper man til der, hvor man har lyst og hvor der er brug for det. Man kan i løbet af året hjælpe med at stable forskellige faglige og sociale arrangementer på benene. Man har ikke nogle specielle ansvars-
områder, så der er meget frie rammer. Rigtig god begynderpost!

Chléo.jpg
bottom of page