top of page
Velkommen til FN's Bestyrelse 23/24


 

Her kan du læse om bestyrelsens medlemmer, og hvad deres rolle er på de forskellige poster.

Maria.jpg

Forperson / Chairperson

Maria Angeliki Ribberholt Katsimigas
E-mail: cbk619@alumni.ku.dk

Forpersonens fornemmeste opgave i FN’s bestyrelse er at have det overordnede overblik, og sørge for den daglige drift af foreningen, samt at repræsentere FN udadtil. Som forperson har man blandt andet tæt kontakt til DM, instituttet, og de andre faglige foreningers forpersoner, således at de studerendes interesser sikres bedst muligt.

Næstforperson / Vice Chairperson

Nethe Bjerregaard Pedersen
E-mail: bzm756@alumni.ku.dk​

Næstforpersonens primære opgave i FN's bestyrelse er at agere stedfortræder for forpersonen, såfremt denne ikke har mulighed for at møde op. Derudover er det næstforpersonens opgave at agere sekretær i FN's bestyrelse, og dermed tage referater til bestyrelsesmøderne og lægge dem på hjemmesiden efterfølgende. Næstforpersonen står også for det administrative ift. uddeling af FN's rejselegat, derunder kontakt til ansøgerne og indstillinger for bestyrelsen. Derudover hjælper næstforpersonen også de andre bestyrelsesmedlemmer med forskellige opgaver, hvis de har tid og lyst.

Nethe.jpg
Sejer.jpg

Kasserer / Treasurer

Sejer Jens Olav Haastrup Sørensen
E-mail: lpv517@alumni.ku.dk

Kassererens primære opgave i FN's bestyrelse består i at holde styr på foreningens økonomi. Kassereren holder løbende holde øje med indtægter og udgifter. Derudover har kasseren til opgave at sikre en forrentning af foreningens egenkapital. Kasseren skal til generalforsamlingen fremlægge årsregnskabet for det foregående regnskabsår, samt et budget for det kommende regnskabsår.

SUNDråds Repræsentant / HEALTH council Representative

Vakant
E-mail: 

SUNDrådsrepræsentanten repræsenterer FN i SUNDrådets hovedbestyrelse. Sammen med medlemmer fra alle andre fagråd/faglige foreninger på SUND arbejder de overordnet for et forbedret studie- og undervisningsmiljø. Det er gennem de faglige foreninger/ fagråd, at hovedbestyrelsen bliver gjort opmærksomme på de problemer, som FN’s medlemmer har. Som medlem af SUNDrådets forretningsudvalg repræsenterer man de studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forretningsudvalget er ledelsens kanal til de faglige foreninger/fagråd/de studerende – men også de studerendes kanal til ledelsen.

Samtidig er det en væsentlig del, at SUNDrådet har kontakt til Studenterrådet og Akademisk Råd, for at skabe et bredt og fyldestgørende overblik for de studerende over, hvad der foregår i den studenterpolitiske debat.

Billede-på-vej.jpeg
Lærke.jpg

Interessegruppekontakt / Interest Group Contact

Lærke Holst Hansen
E-mail: bjd899@alumni.ku.dk

Interessegruppekontakten er FN's bestyrelses primære kontakt-led mellem bestyrelsen og interessegrupperne, der hører under FN. Interessegruppekontaktens primære opgave, er at hjælpe interessegrupperne med at søge penge hos FN, og behandle ansøgningerne. I samarbejde med FNIS-forpersonen, arrangerer interessegruppekontakten desuden interesseløbet for de nye studerende, der typisk ligger en fredag eftermiddag kort efter studiestarten.

Tutor Koordinator / Tutor Coordinator

Sophia Amalie Christensen

E-mail: nkh321@alumni.ku.dk

Tutor koordinatoren har til opgave at sikre, at de nye studerende får den bedst mulige start på studielivet, ved at planlægge et introduktionsforløb og afholde hytteture i slutningen af august. Tutor koordinatoren arbejder tæt sammen med Foreningen af Biologi-Bioteknologi's (FB) tutor koordinator og institutterne PLEN og IFRO. I fællesskab med FB's tutor koordinator har de ansvaret for at sætte tutor-holdene, booke hytter og holde styr på den overordnede økonomi omkring hytteturerne, samt den overordnede afholdelse af studiestarten. 
.

Sophia.jpg
Anna.jpg

SCIENCEråds Repræsentant / SCIENCE council Representative

Anna Hastrup
E-mail: qnj967@alumni.ku.dk

SCIENCErådsrepræsentanten repræsenterer FN i SCIENCErådets hovedbestyrelse. Sammen med medlemmer fra alle andre fagråd/faglige foreninger på SCIENCE arbejder de overordnet for et forbedret studie- og undervisningsmiljø. Det er gennem de faglige foreninger/ fagråd, at hovedbestyrelsen bliver gjort opmærksomme på de problemer, som FN’s medlemmer har. Som medlem af SCIENCErådets forretningsudvalg repræsenterer man de studerende på fakultetsniveau. Forretningsudvalget er ledelsens kanal til de faglige foreninger/fagråd/de studerende – men også de studerendes kanal til ledelsen.

Samtidig er det en væsentlig del, at SCIENCErådet har kontakt til Studenterrådet og Akademisk Råd, for at skabe et bredt og fyldestgørende overblik for de studerende over, hvad der foregår i den studenterpolitiske debat.

Campusudvalgsrepræsentant / Campus Committee Representative

Otto Tiedt Andreasen
E-mail: tzj429@alumni.ku.dk

Campusudvalgets primære opgave er at arbejde for et godt studiemiljø på Frederiksberg Campus. Dette gøres gennem et tæt samarbejde med de øvrige faglige foreninger på campus, samt en fælles kontakt med alle de tværfaglige foreninger. Campusudvalget oprettede facebooksiden Frederiksberg Campus for at give de studerende et forum for kommunikation. Ligeledes varetager Campusudvalget kommunikationen mellem de studerende til kantinen og andre instanser på campus. Derudover står campusudvalgsrepræsentanten også for kommunikationen med de andre faglige foreninger på campus.

Otto.jpg
Signe_edited.jpg

UPF Forperson / Chairperson of UPF

Signe Berner

E-mail: fmv923@alumni.ku.dk

UPF er UddannelsesPoltisk Forum, som består af de studerende, der sidder i undervisningsudvalg, studienævn og institutråd. De koordinerer FN’s uddannelsespolitiske indsats og mødes en gang pr. blok. Forpersonen for UPF indenfor FN's uddannelser sidder i bestyrelsen og sørger for arbejdet i UPF tages videre. UPF forpersonen koordinerer også univalget for FN's bestyrelse.

FNIS Forperson / Chairperson of FNIS

Anna Kathrine Østergaard Nielsen

E-mail: dhq537@alumni.ku.dk

FNIS Forpersonen er FN's arrangementskoordinator, og står for Foreningen af Naturressourcestuderendes Interessante Selskab (FNIS), som er FN's socialudvalg. Deres vigtigste opgave er at skabe faglige og sociale arrangementer for alle studieretningerne under FN. På den måde kan de studerende møde hinanden på tværs af årgange og studieretninger til faglige, sociale og hyggelige arrangementer.

Anna Kathrine.jpg
8661c3b5-4182-495a-9212-7b7c6c2b2fa7.jpg

PR-Koordinator / PR Coordinator

Caroline Marie Therkelsen 

E-mail: dsv294@alumni.ku.dk

FN's PR-koordinator sørger for, at videreformidle hvad der sker i foreningen til medlemmerne. Det kan være alt fra Åbent Kontor, til faglige eller sociale arrangementer. PR-koordinatoren er ansvalig for FN's Facebookside, Instagram og og her på hjemmesiden. PR-koordinatoren udvikler og præger ligeledes FN’s ansigt udadtil gennem hjemmesiden og vores SoMe. 

 

Tjek vores SoMe side ud her.

Ekstern Kontakt / External Contact

Laura Elisabeth Bjerkan

E-mail: flx380@alumni.ku.dk

Den eksterne kontakt står for samarbejdet og kommunikationen med eksterne parter, som fagforeninger og andre samarbejdspartnere.

Alexander.jpg

Menigt Medlem / Ordinary Member

 

Alexander Bøøk Bonninchsen

E-mail: vrc916@alumni.ku.dk

Det menige medlem af FN’s bestyrelse hjælper til der, hvor de har lyst og hvor der er brug for det. De hjælper til med at stable forskellige faglige og sociale arrangementer på benene, og hjælper de andre bestyrelsesmedlemmer med deres områder når der er behov for det. Der er ikke specifikke ansvarsområder, så det menige medlem har meget frie rammer. 

bottom of page