Bestyrelsen

2019/2020

FÆLLES.jpg

Fra venstre: Andreas Skov, Sigrid Nerlov, Stine Skov, Helena Sato, Camilla Rød, Sigrid Hyldegaard Djernæs, Sofie Glindvad, Ida Schnack, Mette Møller Jensen,
Kathrine Cohrt Nebel, Mathias Pedersen, Matilde Braüner og Casper Hoffmann

FN styres af en bestyrelsen, som pt. består af 13 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmerne er selv studerende på en af de 11 uddannelser, som FN repræsenterer, og de gør det alle på frivillig basis.

At sidde i bestyrelsen kan sammenlignes med at have fingrene direkte ned i kagedåsen, da du som bestyrelsesmedlem har en direkte indflydelse på, hvad der sker på ikke mindst FN’s uddannelser, men også på den sociale front. Du er bl.a. med til at tage beslutninger om den økonomiske støtte til faglige og sociale arrangementer, og du er også talerør for de studerende, så studielivet på Campus kan forbedres.

Bestyrelsens 13 poster:

1. Forperson
2. Næstforperson
3. Kasserer
4. SUNDrådsrepræsentant
5. SCIENCErådsrepræsentant
6. Ruskontakt 1

7. Ruskontakt 2
8. Interessegruppekontakt
9. Campusudvalgsrepræsentant
10. UPF-forperson
11. FNIS-forperson
12. PR/Web-koordinator

13. Menigt medlem

————————————–————————————IN ENGLISH———————–—————————————————

The Board of FN currently consists of 11 members but there are 13 available seats on the board. The two Ordinary Members are available at the moment. All of the members study one if the 11 study programmes that FN represent and they all work in the Board on a voluntary basis.

To be a part of the Board is a pure privilege and is a way to directly handle and discuss the student policies. As a member of the Board you also get to decide how much economical support there will be given to academic and social events. Final you are also the connection between the students and the administration of the Faculty of SCIENCE, University of Copenhagen.

 

The 13 membes of the Board are:

1. Chairperson
2. Vice Chairperson
3. Treasurer
4. HEALTH council Representative 
5. SCIENCE council Representative
6. Freshmen’s Contact 1

7. Freshmen's Contact 2
8. Interest Group Contact
9. Campus Committee Representative
10. Chairperson of UPF
11. Chairperson of FNIS
12. PR/Web Coordinator

13. Ordinary Member