top of page

Bestyrelsen

2023/2024

Ny bestyrelse 2023.jpg

FN styres af en bestyrelsen, som pt. består af 13 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmerne er selv studerende på en af de 11 uddannelser, som FN repræsenterer, og de gør det alle på frivillig basis.

At sidde i bestyrelsen kan sammenlignes med at have fingrene direkte ned i kagedåsen, da man som bestyrelsesmedlem har en direkte indflydelse på, hvad der sker på ikke mindst FN’s uddannelser, men også på den sociale front. Man er bl.a. med til at tage beslutninger om den økonomiske støtte til faglige og sociale arrangementer, og man er også talerør for de studerende, så studielivet på Campus kan forbedres.

Bestyrelsens 13 poster:

1. Forperson
2. Næstforperson
3. Kasserer
4. SUNDrådsrepræsentant
5. SCIENCErådsrepræsentant
6. Tutor koordinator

7. Ekstern kontakt
8. Interessegruppekontakt
9. Campusudvalgsrepræsentant
10. UPF-forperson
11. FNIS-forperson
12. PR-koordinator

13. Menigt medlem

bottom of page