top of page

Bestyrelsen

2022/2023

Samlet.jpg

Fra venstre: Nethe Bjerregaard Pedersen, Otto  Lind-Olsen, Anton Jørgensen, Amalie Thams, Maria Tambour Mortensen, Chloé Wijgergangs, Camilla krusegaard Nielsen, Signe Berner, Johanne Amanda Andersen, Anton Teidt, Julia Kampmann, Maria Angeliki Ribberholt Katsimigas 

FN styres af en bestyrelsen, som pt. består af 13 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmerne er selv studerende på en af de 11 uddannelser, som FN repræsenterer, og de gør det alle på frivillig basis.

At sidde i bestyrelsen kan sammenlignes med at have fingrene direkte ned i kagedåsen, da du som bestyrelsesmedlem har en direkte indflydelse på, hvad der sker på ikke mindst FN’s uddannelser, men også på den sociale front. Du er bl.a. med til at tage beslutninger om den økonomiske støtte til faglige og sociale arrangementer, og du er også talerør for de studerende, så studielivet på Campus kan forbedres.

Bestyrelsens 13 poster:

1. Forperson
2. Næstforperson
3. Kasserer
4. SUNDrådsrepræsentant
5. SCIENCErådsrepræsentant
6. Tutorkontakt 1

7. Tutorkontakt 2
8. Interessegruppekontakt
9. Campusudvalgsrepræsentant
10. UPF-forperson
11. FNIS-forperson
12. PR/Web-koordinator

13. Menigt medlem

bottom of page