Støtte

Økonomisk støtte

Regler for økonomisk støtte

FN's interessegrupper eller medlemmer kan ansøge om økonomisk støtte i forbindelse med arrangementer af social eller faglig karakter. For at kunne modtage økonomisk støtte, skal man først og fremmest opfylde følgende krav:

 • Ansøgerne skal reklamere for udflugten eller arrangementet, således at alle FN’s medlemmer har muligheden for at deltage. Dette gøres ved at oprette et offentligt event og til koble det FN’s Facebook-side eller ved at oprette eventet gennem FN’s Facebook-side, samt via. FN's hjemmeside.

 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet (gruppe/udvalg der arrangerer, dato, sted, evt. formål, etc.)

 • En liste over deltagere med dokumentation af deres medlemskab af FN

 • Et budget/regnskab over forventede udgifter

 • Information om hvilken bankkonto støtten skal udbetales til

Mener du, at ovenstående krav er opfyldt, skal ansøgningsskema for økonomisk støtte udfyldes og dernæst skal ansøgningen fremsendes i et samlet pdf-format til FN’s interessegruppekontakt.
Find ansøgningsskemaet
her.

Det skal tilføjes, at der sagtens kan sendes en deltagerliste med deltagere der ikke er medlem af FN, dog udbetales der ikke støtte til disse deltagere.

Eksempler på støtte

 • Gaver til foredragsholdere

 • Transportudgifter i forbindelse med en oplægsholdere

 • Udgifter vedr. udflugter af én eller flere dages varighed

Ansøgninger vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde, og ansøgeren vil blive kontaktet umiddelbart efter. Det er bestyrelsen i FN, der vurderer, hvorvidt et arrangement er berettiget til støtte, og om det i henhold til det budget, der er vedtaget på generalforsamlingen, er muligt at udbetale støtten.

Støtte før eller efter et arrangement

 

Som hovedregel udbetales støtte først efter arrangementerne, ved indlevering af bonner og andre bilag samt oplysning af anden støtte – dette gøres for at forvalte FNs støtte bedst muligt.

 

For at gøre det lettere for FN’s medlemmer at planlægge og deltage i faglige arrangementer, har FN’s bestyrelse besluttet, at det er muligt at få udbetalt økonomiske støtte forud for en planlagt tur eller et arrangement. Dvs. en udbetaling af støtten førend arrangementet er afholdt, hvis støtten ønskes udbetalt før arrangementet afholdes, skrives der en ansøgning til Interessegruppekontakten med begrundelse for hvorfor pengene ønskes forudbetalt, en budgetoversigt med indhentede tilbud.

Såfremt ansøgningen godkendes, og det besluttes, at støtten kan gives på forhånd, så skal der udpeges en ansvarlig – f.eks. den der har indsendt ansøgningen – der skal sikre og sidenhen dokumentere, at støtten er brugt som opgivet i budgetoversigt. Alle kvitteringer skal efterfølgende sendes til FN’s interessegruppekontakt som dokumentation.

 

Hvis kvitteringerne udebliver, skal hele beløbet tilbagebetales. Hvis udgifterne bliver mindre end budgetteret, så skal det resterende beløb tilbagebetales til FN, og modsat hvis arrangementets omkostninger blev større end forventet, så er det muligt at søge om yderligere støtte. Yderligere støtte er dog ingen garanti!

 

Ansøgninger bliver i begge tilfælde behandlet på det næste bestyrelsesmøde.

 

Ansøgninger sendes til

 

FN´s Interessegruppekontakt: Nina Berg Jørgensen

E-mail: naturstud@gmail.com

Titel: "Støtteansøgning - Interessegruppekontakt"

Foreningen af
Naturressource
studerende

E-mail

naturstud@gmail.com


Foreningen af Naturressourcestuderende

Dyrlægevej 9

1870 Frederiksberg C

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon

Sidst redigeret 11.10.2018

@2017 Foreningen af Naturressourcestuderende

fn_logo_text.png