top of page

Støtte for interessegrupper

Retningslinjer for interessegruppe-ansøgninger

Som interessegruppe under FN, har I mulighed for at søge om økonomisk støtte. Denne støtte kan tildeles i forbindelse med afholdte arrangementer af social eller faglig karakter, der overholder nedenstående retningslinjer:

  • Ansøger skal reklamere med arrangementet i det omfang, hvor alle FN’s medlemmer har mulighed for at orientere sig om arrangementet. Dette skal gøres ved at oprette et offentligt event via FN’s Facebookside*. Det vil sige, at et Facebook-event internt i den pågældende interessegruppes Facebookside ikke er tilstrækkeligt. En undtagelse gælder for ansøgninger i forbindelse med Markedspladsen eller Interesseløbet i intro-perioden for de nye elever. Eventet skal oprettes senest 14 dage før sidste tilmelding, hvis denne frist ikke overholdes vil støtte nedprioriteres. 

      *Har jeres interessegruppe ikke adgang til at oprette et event gennem FN’s Facebookside, skal I       kontakte PR-koordinatoren.

  • Den indsendte ansøgning skal indeholde en beskrivelse af det afholdte arrangement. Herunder: hvem arrangementet afholdes af, hvor og hvornår arrangementet finder sted samt arrangementets formål.

  • Sammen med ansøgningen skal følgende vedlægges:

    • En liste over deltagere samt dokumentation for deres medlemskab af FN

    • Dokumentation i form af bilag* for de udgifter der ønskes dækket

    • Information om hvordan støttebeløbet skal udbetales

       *De udgifter der ønskes dækket skal fremgå på en separat kvittering. Dvs. Der skal ikke være             andre varer til privat brug eller alkohol (undtagelse for værtsgaver) på kvitteringerne. Er de dog         alligevel endt på samme kvittering, vedhæftes både kvitteringen og f.eks. et Excel-dokument             med varer, delbeløb og sum heraf, som I ønsker dækket.

 

Overholder jeres interessegruppe ovenstående retningslinjer, skal I udfylde ”Ansøgningsskema for økonomisk støtte” nedenfor og indsende den samlede ansøgning i pdf-format til FN’s Interessegruppekontakt. Herefter vil FN’s bestyrelse behandle jeres ansøgning ved det næstkommende bestyrelsesmøde.

 

Videreformidling til medlemmerne

Ved udbetaling af støtte til jeres interessegruppe, skal støtten være videreformidlet til de deltagende FN-medlemmer, senest en måned efter at støtten er udbetalt. Dette gør sig dog kun gældende for arrangementer, hvor støtten søges til medlemmerne og ikke til en samlet pulje som ved f.eks. støtte til Markedspladsen eller Interesseløbet.

Der kan forekomme stikprøver i forhold til om støtten er blevet videre formidlet rettidigt.

Støtte før eller efter et arrangement er afholdt?

Som hovedregel udbetales støtte først efter afholdelse af det pågældende arrangement. Er der dog økonomiske udfordringer i forhold til at stable et arrangement på benene, vil det være muligt at lave en særaftale med FN’s bestyrelse. Hver sag vil blive vurderet individuelt, og en skriftlig aftale vil blive udarbejdet.

Ansøgningsskema om støtte

Her finder du ansøgningsskemaet for støtte til dit/jeres arrangement.

Det er meget vigtigt at reglerne for støtteansøgning læses grundigt igennem. 

Når du har læst reglerne, skal du udfylde skemaet og sende det til Interessegruppekontakten på: naturstud@gmail.com, med titlen "Støtteansøgning - Interessegruppekontakt".

Ansøgningsskema: 

 

 

 

 

 

Brud på retningslinjerne

Ved brud på de foreskrevne retningslinjer vil der ikke blive udbetalt økonomisk støtte. Overholder man ikke retningslinjerne for videreformidling af udbetalt støtte, kan konsekvensen blive et ophør af økonomisk støtte og udbetaling til den pågældende interessegruppes fremtidige arrangementer.

 

Retningslinjerne er trådt i kraft pr. 17.12.2019

Retningslinjerne er efterfølgende opdateret pr. 14.11.2022

bottom of page