top of page

FN og DM

FN er din forening som studerende, mens DM er en fagforening med fokus på alle FN’s uddannelser.

Du kan gratis blive medlem af DM, det første år. Dette giver dig mulighed for at benytte alle de tilbud som DM udbyder.

Som medlem af FN, er man IKKE automatisk medlem af DM, idet indmeldelse til DM sker separat fra indmeldelser til FN. 

Fra DM til dig 
 • Du kan ganske gratis tilmelde dig og deltage i alle de netværk og netværksarrangementer, som du har lyst til.

 • Du kan få hjælp til karriere- og kompetenceudvikling.

 • Du modtager automatisk medlemsbladet Momentum og kan læse/hente temamagasinet moMentum+ på hjemmesiden.

 • Du bliver inviteret til gratis debatmøder fire gange om året efter udgivelsen af moMentum+.

 • Du modtager automatisk nyhedsmailen DM Nyhedsbrev.

 • Du kan deltage i faglige arrangementer gratis eller til særpris.

 • Du kan benytte dig af en lang række fordelagtige tilbud og rabatordninger, fx studiekonto og forsikring.

 • Du kan få kontakt til en mentor.

Derudover støtter DM de studerende med bl.a.:
 • Specielle kurser kun for studentermedlemmer

 • Støtte til aktiviteter, gallafest og dimissionfester (søg Aktivitetspulje - DM og MA)

 • Søg rejselegat Rejselegat DM | Få et legat til studie- og udlandsophold - DM og MA

 • Pjecer til de nye studerende med information om studenterforeningerne og DM

 • Snart kandidat dag for næsten færdige kandidater

 • DM ambassadører på KU og AU

 • Støtte til FN, FB, FLS

 • Administration af kontingentopkrævninger for studenterforeningerne

 • Statusmøder med studenterforeningerne

 • Billige forsikringer hos Alm. Brand

 • Special aftale med Lån & Spar Bank for studerende

 • Andre rabataftaler, se mere om DM’s rabataftaler på Medlemsfordele - DM og MA

————————————–————————————IN ENGLISH———————–—————————————————

FN is your association as a student, and DM is a labor union, who has focus on all of the educations under FN.

When you become a member of FN, you also become a member of DM, which is free for you as a student. As a member of DM you get the possibility to use all the benefits that DM offers.

From DM to You
 • You can enroll and participate in all of the networks and in all of the network events.

 • You can get help with your career and with development of competences.

 • You get the magazine for members named Momentum.

 • Four times a year you get invited to free debate meeting with the focus on the topic from momentum+

 • You get the news mail from DM

 • You have the opportunity to participate in professional arrangements for free or to special price.

 • You can make use of several lucrative offers and discount agreements e.g. study account or gasoline card.

 • You can get in contact with a mentor.

DM is also supporting the students with for instance
 • Special courses only for student members

 • Support to activities, full dress party, graduation parties (apply Aktivitetspulje - DM og MA)

 • DM travel grant. Apply here: Rejselegat DM | Få et legat til studie- og udlandsophold - DM og MA

 • Soon-graduates-day for almost finished candidates

 • DM ambassador at KU

 • Support to FN, FB, FLS

 • Administration of the union dues for FN

 • Status-meeting with the student associations

 • Dialog and support to JS

 • Cheap insurances at Alm. Brand

 • Special agreement with Lån & Spar Bank for students

Read more about DM at their website: Medlemsfordele - DM og MA

image.png
image.png
bottom of page