top of page

FN og JA

FN er din forening som studerende, mens JA er en fagforening med fokus på alle FN’s uddannelser.

Du kan gratis blive medlem af JA, det første år. Dette giver dig mulighed for at benytte alle de tilbud som JA udbyder.

Som medlem af FN, er man IKKE automatisk medlem af JA, idet indmeldelse til JA sker separat fra indmeldelser til FN. 

Fra JA til dig 
 • Du kan ganske gratis tilmelde dig og deltage i alle de netværk og netværksarrangementer, som du har lyst til.

 • Du kan få hjælp til karriere- og kompetenceudvikling.

 • Du modtager automatisk medlemsbladet Jord & Viden og kan læse/hente temamagasinet moMentum+ på hjemmesiden.

 • Du bliver inviteret til gratis debatmøder fire gange om året efter udgivelsen af moMentum+.

 • Du modtager automatisk nyhedsmailen JA Nyhedsbrev.

 • Du kan deltage i faglige arrangementer gratis eller til særpris.

 • Du kan benytte dig af en lang række fordelagtige tilbud og rabatordninger, fx studiekonto og benzinkort.

 • Du kan få kontakt til en mentor.

Derudover støtter JA de studerende med bl.a:
 • Specielle kurser kun for studentermedlemmer

 • Sponsorbluser med JA-logo til rusinstruktører

 • Støtte til aktiviteter, gallafest og dimissionfester

 • Pjecer til de nye studerende med information om studenterforeningerne og JA

 • Snart kandidat dag for næsten færdige kandidater

 • JA ambassadører på KU og AU

 • Støtte til FN, FB, FLS

 • Administration af kontingentopkrævninger for studenterforeningerne

 • Statusmøder med studenterforeningerne

 • Dialog og tilskud til JS – JAs studenterrepræsentation

 • Billige forsikringer hos Tryg

 • Special aftale med Lån & Spar Bank for studerende

 • Andre rabataftaler, se mere om JA’s rabataftaler på www.ja.dk

Et af de mest stillede spørgsmål, som bestyrelsen får, er ”kan jeg være medlem FN uden at være medlem af JA?”.

Svaret er nej. Men dette betyder ikke, at du ikke også kan være medlem af andre fagforeninger samtidig. Dette skyldes, at FN deler al medlemsadministration med JA, og da FN’s bestyrelses er hundredeprocent baseret på frivillige studerende, så er det ikke praktisk muligt for bestyrelsen at administrere medlemskontingenter uden om JA.

Du kan læse mere om JA på www.ja.dk

————————————–————————————IN ENGLISH———————–—————————————————

FN is your association as a student, and JA is a labor union, who has focus on all of the educations under FN.

When you become a member of FN, you also become a member of JA, which is free for you as a student. As a member of JA you get the possibility to use all the benefits that JA offers.

From JA to You
 • You can enroll and participate in all of the networks and in all of the network events.

 • You can get help with your career and with development of competences.

 • You get the magazine for members named Jord & Viden.

 • Four times a year you get invited to free debate meeting with the focus on the topic from momentum+

 • You get the news mail from JA

 • You have the opportunity to participate in professional arrangements for free or to special price.

 • You can make use of several lucrative offers and discount agreements e.g. study account or gasoline card.

 • You can get in contact with a mentor.

JA is also supporting the students with for instance
 • Special courses only for student members

 • T-shirts to the intro-instructors

 • Support to activities, full dress party, graduation parties

 • Soon-graduates-day for almost finished candidates

 • JA ambassador at KU

 • Support to FN, FB, FLS

 • Administration of the union dues for FN

 • Status-meeting with the student associations

 • Dialog and support to JS

 • Cheap insurances at Tryg

 • Special agreement with Lån & Spar Bank for student

One of the most asks questions, which the Board of FN gets, are “can I become a member without becoming a member of JA?".

The answer is no. This is due to the fact that all the administration of members and union dues is joint and cannot be separated, because the Board of FN is based on voluntary students work, and it is therefore not possible for the Board to administrate the union dues without JA.

Read more about JA at their website: www.ja.dk 

bottom of page