top of page

Anden støtte

Aktiviteter 

Aktivitetsstøtte ved Studenterrådet ved Københavns Universitet

Denne pulje kan søges af alle studerende på Københavns Universitet. Hvis du har en god idé til en fed aktivitet for studerende, men mangler penge, er aktivitetsstøtten din redning. Vi har nogle kriterier for, hvilke aktiviteter, vi giver penge til. Du kan læse mere om aktivitetsstøtten og søge den her.

SCIENCEpuljen ved SCIENCErådet

SCIENCEpuljen har til formål at støtte studenterinitierede aktiviteter, som forbedrer det politiske, sociale og faglige studiemiljø på SCIENCE. Puljen skal sikre, at det er muligt for studerende at afholde og udvikle aktiviteter af faglig, studenterpolitisk eller social karakter til gavn for andre studerende SCIENCEpuljen har ansøgningsfrist søndag hver mellemuge. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Studenterpuljen ved DM BIO

DM BIO giver økonomisk støtte til studerende med gode ideer til, hvordan vi skaber et bedre klima, miljø, natur, fødevarer og skubber den grønne omstilling i den rigtige retning.. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Aktivitetspulje ved DM

DM Studerende vil gerne støtte op om studenterdrevne aktiviteter, fordi faglige arrangementer og studenterforeninger styrker det gode studie- og fagmiljø og sikrer en god overgang til arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Sponsorat ved IDA

I IDA vil vi gerne støtte gode initiativer, som du og dine medstuderende kan få glæde af. Vi bakker op om et godt studieliv, der både er lærerigt, sjovt, inspirerende og udviklende. Derfor støtter IDA forskellige faglige og sociale foreninger, fagråd og aktiviteter, der afholdes af og for studerende indenfor naturvidenskab, IT og ingeniørfag. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Støtte fra ved Academic Books

Academic Books er en nonprofitorganisation, der er skabt af, til og for de studerende. Derfor går vores overskud til projekter, der gør det nemmere, sjovere eller mere fagligt inspirerende for dig at være studerende. Når du køber dine bøger hos os, støtter du altså dit studiemiljø. Med andre ord: Vi støtter studiemiljøet og de studerende, der gerne vil forbedre det. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Rejselegater  

Rejselegat ved DM

Legatet støtter feltstudier, studierejser, ophold og anden rejseaktivitet, som er relateret til din bachelor- eller kandidatgrad. Du kan få støtte til både nationale og internationale ophold her.

Studierejser ved IDA

Studerende ved danske ingeniøruddannelser kan modtage legatstøtte til uddannelsesformål fra IDAs og Berg-Nielsens Studie- og Støttefond. Støtten gives i praksis til studie- eller praktikophold i udlandet, der gennemføres som led i studiet. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Studielegat ved Hedeselskabets Grønne Fremtid

Hedeselskabets studielegat uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning. Du kan læse mere om støtten og læse om den her.

Legatbogen 

Legatbogen er Danmarksstørste fondsdatabase, og bestemt værd at kigge nærmere på. Du kan læse mere om legatbogen her. Nogle af de legater som kan være relevante for sig kan ses herunder. 

  • Foreningen Plan-Danmark

  • Generalmajor J.F. Classens, Frøken Ellen Backe og Margaret Munn Tovborg Jensens Fond

  • Københavns Universitets Internationaliseringsstipendium

  • Arnborg Hedegaards Mindelegat

  • J. L. Smiths Legat

  • Lauritz Schmidts Fond

  • Familien Müller-Geils Legat

  • Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Støtte til din uddannelse 

Gartner Einer Axel Jantzen Herboms Bog-legat for botanikstuderende

Hvis du skriver dit bachelorprojekt eller speciale indenfor botanik, så kan du få støtte til bøger her.

bottom of page