top of page

Evaluerings

café

Det er vigtigt at evaluere!

Evalueringerne er nemlig måden, hvorpå vi som studerende kan give vores undervisere og uddannelse feedback. Det er så vigtigt, at vi fortæller, hvad virker og hvad der skal forbedres, så vi er med til at sikre, at de kurser der udbydes er af højeste kvalitet og giver studernede de bedste rammer.

Derfor afholder FN's bestyrelse evaluerings café.  Her stiller vi et lokale på campus, kaffe og snacks til rådighed, og danner nogle hyggelige rammer, så vi kan få svaret på de der evalueringer.

Datoer for cafeerne 2024

Evaluering af kurserne i blok 3

Evalueringscafe bliver afholdt den 2. april i frokostpausen i marmorhallen

Tirsdag den 2. April afholder FN evalueringscafe i marmorhallen. Her bliver der uddelt toast til FN-medlemmer så kom og evaluer og spis toast!

Evaluering af kurserne i blok 4

Dato vil blive offentliggjordt på et senere tidspunkt

FN har planlagt at afholde en evalueringscafe i blok 4, så hold udgik efter afslørelsen af dato!

bottom of page