UdvekslinG

At tage på udveksling kan være angstprovokerende, men en fantastisk oplevelse der dog også kan kradse lidt i pengepungen. I FN vil vi gerne belønne de medlemmer der har været modige nok til at tage springet ud i den store vide verden. Der for har FN deres helt eget rejselegat.


Husk at læs retningslinjerne grundigt igennem inden du ansøger.

Retningslinjer for rejselegat

Som medlem af FN har du mulighed for at søge økonomisk støtte, hvis du har været på et udlandsophold i forbindelse med din uddannelse. Denne støtte kan udelukkende søges, efter opholdet er afsluttet dog senest et år efter hjemkomsten.

 

Følgende retningslinjer skal overholdes, for at ansøgningen kan godkendes:

 

 • Ansøgeren skal være medlem af FN, og dokumentation på dette skal vedhæftes sammen med ansøgningen. Dette kan eksempelvis være ved at sende et billede af et kontoudtog med sidste indbetaling til FN.

 

 • Det ansøgte beløb må ikke overstige 5000 kr. – Et evt. tildelt beløb vil afhænge af antallet af ansøgere, samt hvor mange midler FN har afsat til rejselegater ved Generalforsamlingen.

 

 • Den økonomiske støtte dækker kun studierelevante udenlandsophold, såsom udveksling eller eksempelvis dataindsamling udenlands i forbindelse med specialeskrivning. Udlandsophold, hvor der er indsamlet ECTS-point, vil blive forfordelt.

 

 • Som modtager af FN’s Rejselegat kan du blive spurgt om at deltage til udvekslingsrelaterede arrangementer afholdt af FN.

 

​Ansøgningens indhold og udformning:

 • Ansøgningsskemaet skal udfyldes (navn, studie, sted, studierelevans mm.)

 • Dokumentation for FN-medlemskab

 • Dokumentation for udlandsopholdet

 • Bilag over udgifter der ønskes dækket

 • Oplysninger om evt. økonomisk støtte modtaget af andre parter

 • Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf-fil til naturstud@gmail.com med emneteksten ”Rejselegat efterår 2022”
   

Behandling af ansøgninger:
Næstforpersonen modtager og gennemgår alle ansøgninger, hvorefter de forelægges ved næstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. Her vil bestyrelsen behandle ansøgningerne, og fastslå om der kan gives støtte til hver enkelt ansøger.

 

Næste ansøgningsfrist: 20. november 2022 kl 23:59

Ansøgningsskema til rejselegat

 

Du skal/har været på studierelevant udveksling, du er medlem af FN, og du kunne godt tænke dig at søge økonomisk støtte i forbindelse med udvekslingen, så skynd dig at åbne Ansøgningskemaet, og udfyld informationerne. Det skal dog understreges, at du først kan få støtte, når du er hjemvendt fra udveksling.

Skemaet skal sendes til: naturstud@gmail.com

Deadline ligger i slutningen af blok 1 og 3 

 

Er du i tvivl om du opfylder ansøgningskravene, er du altid velkommen til at sende os en besked eller email. 

Legat ansøgningsskema

—————————————–————————IN ENGLISH——————————————————————

 
Application form for the exchange scholarship

You have been out on a study-related travel and you are a member of UN. Then you can apply UN for economical support related to your stay abroad. The Application form has to be filled out and sent to:naturstud@gmail.com

 

The deadline is at the end of block 1 and 3
Next deadline: November 20 2022 at 11:59 PM

If you are not sure whether you fulfill the guidelines/requirements, then read more about it here.

The application form