top of page

UdvekslinG

At tage på udveksling kan være angstprovokerende, men en fantastisk oplevelse der dog også kan kradse lidt i pengepungen. I FN vil vi gerne belønne de medlemmer, der har været modige nok til at tage springet ud i den store vide verden. Derfor har FN sit helt eget rejselegat.

Husk at læse retningslinjerne grundigt igennem inden du ansøger.

Retningslinjer for rejselegat

Som medlem af FN har du mulighed for at søge økonomisk støtte, hvis du har været på et udlandsophold i forbindelse med din uddannelse. Denne støtte kan udelukkende søges, efter opholdet er afsluttet dog senest et år efter hjemkomsten.

 

Følgende retningslinjer skal overholdes, for at ansøgningen kan godkendes:

 

 • Ansøgeren skal have været medlem af FN, og dokumentation på dette skal vedhæftes sammen med ansøgningen. Dette kan eksempelvis være ved at sende et billede af et kontoudtog med sidste indbetaling til FN.

 

 • Det ansøgte beløb må ikke overstige 5000 kr. – et evt. tildelt beløb vil afhænge af antallet af ansøgere, samt hvor mange midler FN har afsat til rejselegater ved Generalforsamlingen.

 

 • Den økonomiske støtte dækker kun studierelevante udlandsophold, såsom udveksling eller dataindsamling udenlands i forbindelse med specialeskrivning. Udlandsophold hvor man modtager ECTS-point, vil blive prioriteret.

 

 • Som modtager af FN’s Rejselegat kan du blive spurgt om at deltage til udvekslingsrelaterede arrangementer afholdt af FN.

 

​Ansøgningens indhold og udformning:

 • Ansøgningsskemaet skal udfyldes (navn, studie, destination, studierelevans mm.)

 • Dokumentation for FN-medlemskab

 • Dokumentation for udlandsopholdet

 • Bilag med kvitteringer på udgifter, der ønskes dækket, samt et samlet regnskab for udgifter afholdt ifbm. udlandsopholdet. Vedlagt kvitteringerne skal udgiften fremgå konverteret til danske kroner.

 • Oplysninger om anden økonomisk støtte modtaget, f.eks. andre legater eller Erasmus-stipendium.

 • Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf-fil til naturstud@gmail.com med emneteksten ”Rejselegat forår 2023”
   

Behandling af ansøgninger:
Næstforpersonen modtager og gennemgår alle ansøgninger, hvorefter de forelægges ved næstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. Her vil bestyrelsen behandle ansøgningerne, og fastslå om der kan gives støtte til hver enkelt ansøger.

 

Næste ansøgningsfrist: 19. november 2023 kl 23:59

Ansøgningsskema til rejselegat

 

Du kan først søge når dit udlandsophold er afsluttet. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til: naturstud@gmail.com

Skemaet skal sendes til: naturstud@gmail.com

Deadline ligger i slutningen af blok 1 og 3 

 

Er du i tvivl om du opfylder ansøgningskravene, er du altid velkommen til at sende os en besked eller email. 

Legat ansøgningsskema

—————————————–————————IN ENGLISH——————————————————————

 
Application form for the exchange scholarship

You can apply for the Association of Natural Resource Students’ (FN) travel grant if you are a member of FN, and your travels have been study-related, e.g. foreign exchange, or data collection for your thesis. The application has to be filled in, and sent to: naturstud@gmail.com.

 

The deadline is at the end of block 1 and 3
Next deadline: 19th November 2023 at 11:59 PM

If you are not sure whether you fulfill the guidelines/requirements, then read more about it here.

The application form

bottom of page